Serveis > Viver de projectes juvenils
Viver de projectes juvenils

El Viver de Projectes Juvenils és un servei que ofereix el Badiu Jove adreçat a grups de joves i a entitats juvenils de la ciutat. El Viver de Projectes Juvenils és un suport integral a les iniciatives dels i les joves de Badalona amb l’objectiu que puguin dur a terme el seu projecte. Aquest servei ofereix un acompanyament en la programació, desenvolupament i consolidació dels projectes creats i dissenyats per joves o entitats.


Serveis que ofereix:

En l’àmbit d’infraestructura el Badiu Jove disposa d’un espai de treball i de reunió amb un horari preestablert.

• Sala amb mobiliari bàsic d’oficina i material necessari per al funcionament ordinari (ordinadors, connexió a Internet, possibilitat d’ús d’impressora i fotocopiadora)

• Línia de telèfon


Seguiment dels projectes:

Un tècnic del Badiu Jove durà a terme una orientació i assessorament en la planificació, desenvolupament i execució del projecte. També es donaran facilitats per rebre formació, en cas que sigui necessària, per portar a terme el projecte i se’n buscaran les possibles fórmules de finançament.