Tràmits
TRÀMITS
Subscripció Guia Jove

Donar-se d'alta per tal de rebre la newsletter "Connecta!" que edita el Departament de Joventut i que s'envia periòdicament als usuaris amb un recull d' informació d'interès per a joves (serveis juvenils, programació d'activitats...)

Alta subscripció guia jove "Connecta!"

Informació sobre les vostres dades personals:

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “JOVES” la finalitat del qual és enviar informació en relació amb activitats adreçades als joves, estant prevista la seva cessió al Consell Comarcal del Barcelonés.

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.