Badiu Jove > Activitats PIDCES
Activitats PIDCES

Activitats que s’organitzen des del PIDCES:

 

Campanyes i tallers de sensibilització

El PIDCES elabora campanyes informatives i organitza tallers, tant dins de les aules com al mateix Punt d’Informació, cada cop més acurades i adaptades a les necessitats específiques de cada centre i al seu territori, així com a la realitat juvenil de cada moment. Algunes de les temàtiques treballades enguany són: sexualitat i relacions afectives, igualtat de gènere, TIC i xarxes socials...

 

Mesos temàtics

En els mesos temàtics, la informació que es porta als centres és específica dins d’una mateixa branca. Els temes responen a les necessitats i demandes del moment, segons dies mundials, època de l’any, etc. En alguns casos, a més dels tríptics habituals, es confeccionen suports informatius propis per tal d’adaptar-nos al públic estudiantil.

 

Jornada d’Alumnes

La Jornada d’Alumnes és un espai de trobada i formació obert a tots els alumnes dels diferents centres d’educació, on es treballen temes d’interès juvenil per tal d’acostar-se a la realitat específica dels estudiants de la ciutat. A partir de la veu dels joves i a través de dinàmiques participatives, es crea un espai comú de reflexió on es parla de les seves vivències, de les seves percepcions i del que desitjarien en un futur en relació amb els temes tractats.

 

Trobada d’Alumnes

La Trobada té lloc durant un cap de setmana, en el qual s’intenta dotar els joves d’eines educatives envers temes d’interès juvenil i es fomenta l’aprenentatge a l’hora de conviure dins d’un grup d’iguals. Amb les diferents activitats i dinàmiques organitzades durant el cap de setmana, es treballa perquè els participants identifiquin el significat d’alguns conceptes socials i  s’habituïn a treballar en activitats d’equip fomentant la capacitat crítica davant els temes socials treballats. També es té com a objectiu l’adquisició de capacitats bàsiques per assumir el trànsit cap a la maduresa  amb un criteri definit, així com instruments per a traslladar els coneixements apresos a les aules.

 

Formació delegats/des

Es tracta d’una intervenció formativa per tal que els delegats/des coneguin quines són les seves tasques, funcions, drets i deures i sàpiguen desenvolupar el seu càrrec correctament, que adquireixin responsabilitat i es conscienciïn sobre la importància d’aquesta figura dins els respectius centres i en els processos participatius en general i fer-los conscients de la importància que té el seu paper tant dins del centre com a part activa del nostre projecte.

 

Dinamització joves

Una tarda a la setmana es reuneix al Badiu Jove un grup de joves format per representants dels diferents instituts per a tractar temes d’interès juvenil i tirar endavant les activitats organitzades. Tu també pots participar-hi!