NOTÍCIES
La participació de l'alumnat als instituts

“La participació estudiantil és una acció educativa que enforteix l’acció dels estudiants en la construcció del bé comú i garanteix l’exercici de drets i deures.”

 

Els estudiants són qui més temps passen a l’institut i per aquest motiu i durant el mes d’octubre des del PIDCES promovem la participació per tal que els Joves siguin els principals protagonistes del centre: de quina forma?  A través de les eleccions al delegat/da de l’aula, formacions sobre els drets, deures i funcions  i a més a més promovent reunions on els estudiants puguin parlar i decidir accions i canvis per al seu centre educatiu.