NOTÍCIES
PIDCES: la participació estudiantil

El mes d’octubre és destinat a la participació estudiantil, a través de les formacions dels delegats i delegades volem oferir un espai per fomentar  idees  innovadores, reflexives i expressives que té la comunitat estudiantil, donant rellevància al treball col·laboratiu i a la participació activa de l’alumnat des de primer de l’ESO fins a Cicles Formatius.

A través dels diferents consells de delegats volem convertir a l’alumnat en subjectes actius de la vida quotidiana dels centres escolars de secundària .