NOTÍCIES
PIDCES “FES-TA” LA NIT: SALUT, OCI I DIVERSIÓ

El pròxim 4 de maig de 2018 s’organitza la XVII Jornada d’Alumnes de Badalona, sota el títol “Fes-ta” la nit : salut, oci i diversió, amb la col·laboració i participació dels centres educatius de secundària de la ciutat. Com en anys anteriors, la finalitat de la jornada és crear un punt de trobada i de formació per al jovent dels diferents instituts de Badalona, on es pretén treballar sobre temàtiques actuals i rellevants, per tal d’apropar-se a la realitat dels nois i les noies que hi participen.  

Els i les alumnes a qui s’adreça aquesta Jornada són, principalment, joves de 3r, 4t d’ESO i 1r de batxillerat, majoritàriament delegats i sotsdelegats, que hi assisteixen com a representants de l’aula i portaveus de la resta de joves de les seves classes.

L'objectiu és obrir una reflexió sobre l’oci nocturn, l’ús i/o abús de drogues des d’una perspectiva de consum responsable i de reducció de riscos, sobre la violència sexista en contextos i escenaris festius, sobre els i les joves com a protagonistes i consumidors d’oci (oci participatiu, oci inclusiu, oci responsable) i sobre l’ús dels espais públics.  

Enguany volem presentar tres xerrades taller que contextualitzaran el debat de l’oci en els àmbits de la salut, la seguretat, la joventut, la participació i  el gènere.