Tràmits
TRÀMITS
Consultes on-line

Més enllà del servei que ja s’ofereix de forma presencial, posem al teu abast aquest servei adreçat mitjançant el qual es poden formular consultes online sobre els temes següents:

  • Formació reglada, no reglada o de lleure
  • Feina, emprenedoria, drets laborals
  • Habitatge i consum
  • Salut i esports
  • Associacionisme, participació, voluntariat...
  • Cultura i lleure
  • Vacances i estades
  • Mobilitat europea
  • Informació sobre carnets joves (no s'inclou la tramitació)

Els dubtes es resoldran en un termini màxim de 72 hores, comptant dies hàbils (de dilluns a divendres) mitjançant una resposta per correu electrònic.

Consultes on-line al Servei d'Informació Juvenil

Informació sobre les vostres dades personals:

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “JOVES” la finalitat del qual és enviar informació en relació amb activitats adreçades als joves, estant prevista la seva cessió al Consell Comarcal del Barcelonés.

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.