Teixit Associatiu > Consell de joventut de Badalona
Consell de joventut de Badalona

El Consell de Joventut de Badalona és la coordinadora d’entitats juvenils de Badalona. Actualment aplega una trentena d’entitats amb la intenció de treballar per la ciutat i el seu jovent.

Un consell de joventut es podria descriure en base les cinc idees següents:

  • Una estructura democràtica de representació i participació juvenils, que sorgeix de la voluntat dels seus membres i que és capaç d’incorporar els diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves,…) i les inquietuds de la gent jove.
  • Un punt de trobada, de cooperació i d’intercanvi entre les associacions juvenils, que permet plantejar projectes i activitats conjuntes.
  • Un espai de treball i debat que es caracteritza per la seva pluralitat i riquesa, en la mesura que integra persones i associacions ben diverses.
  • Una plataforma que permet fer arribar a l’Administració i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.
  • Un òrgan independent de l’Administració, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que compta amb el reconeixement i amb el suport (polític, econòmic, d’assessorament,…) de l’Administració. D’aquesta manera, el consell esdevé un representant vàlid per dialogar amb l’Administració en tots aquells temes que afecten la joventut.

www.badalonajove.cat