Serveis> Carnets Juvenils
Carnets Juvenils
Descarrega't la Viatjateca

Al Badiu Jove podràs tramitar diferents carnets que t'ofereixen tot un seguit d'avantatges i descomptes en allotjaments, transports, museus, restaurants... tria el carnet que més s'ajusti a les teves preferències i gaudeix-ne!

CARNET D’ESTUDIANT INTERNACIONAL (ISIC)
 • Adreçat a estudiants a partir de 12 anys (ESO, CFGM, CFGS, BATXILLERAT, UNIVERSITAT, IDIOMES, MÚSICA, ETC). CAL QUE EL CURS SIGUI DE DURADA SUPERIOR A 6 MESOS.
 • Porta el DNI, NIE o passaport original, 1 foto tipus carnet o fotocòpia en color, matrícula o carnet del centre del curs vigent.
 • Pots consultar els avantatges a la pàgina web www.isic.org a l’apartat discounts indicant el tipus carnet juntament amb el país o ciutat que vols visitar.
 • Preu 9€
CARNET DE PROFESSOR INTERNACIONAL (ITIC)
 • Adreçat a professors que acreditin una dedicació plena, és a dir, un mínim de 18 hores setmanals durant l’any acadèmic en curs.
 • Porta el DNI, NIE o passaport original, 1 foto tipus carnet o fotocòpia en color, certificat original del centre d’ensenyament on treballis.
 • Pots consultar els avantatges a la pàgina web www.isic.org a l’apartat discounts indicant tipus carnet juntament amb el país o ciutat que vols visitar.
 • Preu 9€
CARNET ALBERGUISTA JOVE
 • Adreçat a joves d’entre 14 i 29 anys inclosos.
 • Porta el DNI, NIE o passaport original. Cal presentar autorització paterna juntament amb la fotocòpia del DNI de la persona que autoritza en el cas de menors d’edat.
 • Preu 5€
CARNET ALBERGUISTA ADULT
 • Adreçat a persones a partir de 30 anys
 • Porta el DNI, NIE o passaport original
 • Preu 10€
CARNET ALBERGUISTA FAMILIAR
 • Adreçat a famílies amb fills menors de 18 anys. El carnet només és vàlid per fer-lo servir de manera conjunta.
 • Porta el DNI, NIE o passaport original del pare o de la mare més el Llibre de família, el full de sol•licitud i el títol de família nombrosa per a les famílies nombroses.
 • Preu 18€ i 0€ per a famílies nombroses o monoparentals
CARNET ALBERGUISTA GRUP
 • Adreçat a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d’ensenyament (mínim 10 persones). El grup haurà d’estar format per joves de fins a 29 anys. Els únics que poden ser majors seran els responsables del grup.
 • Document del centre, degudament signat i timbrat, conforme l’entitat sol•licita el carnet. En el cas d’entitats sense número d’identificació fiscal hauran d’indicar el número de DNI del responsable de l’entitat.
 • Document del centre, degudament signat i timbrat, conforme l’entitat sol•licita el carnet. En el cas d’entitats sense número d’identificació fiscal hauran d’indicar el número de DNI del responsable de l’entitat.
 • Preu 16€